Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

Metropolitan Testi Nedir?

Metropolitan Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; okula yeni başlayacak çocukları yakından tanıyabilmek adına önemli bilgiler vermektedir. Sınav, çocukların okula ve okulun getirdiği kurallara uymaya veya öğrenmeye hazır olup olmadığının tespit edilmesinde yardımcı olmaktadır. Metropolitan Testi ile çocukların fizyolojik, zihinsel ve çevresel faktörleri değerlendirilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan Ne Demek?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukları tanıyabilmek adına farklı basamaklardan oluşan bir test çalışmasını ifade eder. Bu test sonucunda çocuğun; kelime anlama, genel bilgi, sayılar, kopya etme, cümle ve eşleştirme gibi farklı becerileri ölçülür.

Metropolitan test sonucuna bağlı olarak çocuğun okul için gerekli olgunluk seviyesine hazır olup olmadığı ve hangi düzeyde olduğu bilgilerine ulaşılır. Bir başka anlamıyla metropolitan testi çocuğun psikolojisinin okula hazır olup olmadığının bilgisini vermektedir.

Metropolitan Testi Bölümleri

Kelime anlama: Bu test dilin anlaşılmasını ve kavranmasını belirlemek için gerçekleştirilmektedir. Genellikle çocuktan gösterilen resimler arasından söylenileni seçmesi istenmektedir.

Cümleler: Biraz daha karmaşık olarak bu testte çocuktan kendisine söylenen cümleyi anlamadı ve gördüğü resim ile bunu eşleştirmesi beklenmektedir.

Genel Bilgiler: Çocukların günlük hayatta görme ve dokunma olanağına sahip olduğu nesnelere ait resimler gösterilir. Çocuktan gösterilen resimler arasından tanıdığı nesne ile arasında ilişki kurması ve bu nesneyi isimlendirilmesi istenir.

Eşleştirme: Okuma ve yazmanın öğrenilmesi açısından metropolitan okul olgunluğu testi içerisinde önemli bölümler arasında yer almaktadır. Harf, hayvan, eşya ve sayıların bulunduğu görsellerin çocuklar tarafından eşleştirilmesi beklenir. Bu eşleştirmede doğru işaretlemeleri yapamayan çocukların genellikle okuma ve yazmada sıkıntı yaşadığı gözlenmektedir.

Sayılar: Bu test ile çocukların sayı bilgisi ölçülmektedir.

Kopya etme: Çocuğun gördüğü şekli doğru bir şekilde algılamasını ve bunu mekan içerisine yerleştime becerisini ölçmektedir. Yazının öğrenilmesinde etkili olan kopya becerisi, gerek duyulan görsel algı ve hareket kontrolü ile mümkün olabilmektedir.

Metropolitan Testi sonuçlarına göre, çocuğun okula başlayıp başlayamayacağı tespit edilebilmektedir. Bu noktada Metropolitan testini yapan kurumlardan yardım alınabilir.

En Başarılı Okullar

yorumunu bırak