Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

Sürdürülebilir Başarı Nedir?

Sürdürülebilir Başarı Nedir?

Bilişim Koleji tarafından yayımlanmış ilgi çeken kaliteli bir “Başarı” makalesi… Bilişim Koleji tarafından yayımlanmış bir makale olan “Sürdürülebilir Başarı Nedir?” sizlerle…

Başarıyı elde etmenin ilk adımı aklımızla, ruhumuzla, gönlümüzle kısaca tüm varlığımızla “Başarıyı istemek”tir. Bu istek önce bizi ele geçirmelidir. Sonrasında en kısa yoldan bizi başarıya yönlendirir, ulaştırır. Hayatımızın önceliklerini, programını, akışını da buna göre düzenleriz. Bu aşamada da göreceksiniz ki disiplin, kararlılık, enerji, coşku ve cesaret ile bütünleşmek hiç de zor olmayacaktır.

Başarılı iş adamı ya da yönetici toplumun enerjisidir, öncüsüdür. Küresel Rekabette yöneticilik başlıklı yazımda piyasada başarıyı, “Yeni bir düşünceyi pazarlanabilir bir ürün olarak sunmak yeniliktir. İş dünyasına ve ekonomiye sunulan her yeni ürün ve teknoloji, gerçekten insana zaman, tasarruf, kullanım rahatlığı, yaşamını kolaylaştırma özellikleri taşıyorsa piyasada başarılı olur,” satırlarıyla tanımlamıştım.

Tanıdığım ilk başarılı girişimci, hayatımdaki en değerli yerin de sahibi babam rahmetli Hacı Bahaettin Ulusoy olmuştur. Bir çocuk olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarını yaşayan babam, gençlikten olgunluğa adım attığı yıllarda da “İkinci Dünya Savaşı”na yakından tanık olmuştu.

Karneli ekmek günleriydi. Yoksulluk Karadeniz insanını da zorlamaktaydı. Yollar “yok” denecek kadar azdı. Bölge Rus işgali sırasında yapılan şose yollar ile idare ediyordu. Bugün bile pek çok yerinde olduğu gibi, doğu Karadeniz bölgesinin yolları doğal afetler yüzünden sık sık kapanmak zorunda kalıyordu.

Rahmetli babam pratik zekaya sahipti. Hemen her mevsim kesintiye uğrayan ulaşım işini kolaylaştırmak için bir çözüm bulması gerektiğine karar verdi ve buldu da. Of ilçe merkezinin batısından akan “Solaklı Deresi” üzerinde hem insan ve hayvan hem de eşya taşımak üzere basit bir sal inşa etti. Çok önemli bir görevi üstlenen bu sal işi daha sonra kamyon ve otobüsçülüğe doğru adım adım ilerlerken başarılı bir işletme olmanın da ilk adımları da atılmış oldu.

Babam doğuştan yetenekli bir girişimciydi. Günümüzde her ne kadar girişimcilik öğrenilebilse de, yine de “Doğuştan yetenekli” girişimcilerin başarı şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemin ışığında, başarılı ve başarısını sürdüren iş adamının değişmez özellikleri; Özgüven… Tutku… Merak… Risk alabilme gücü… Çalışmayı sevmek… Yeniliğe açık olmak… Fırsatları herkesten önce görmek… Hızlı düşünebilmek…

Başarılı iş adamı, gerektiğinde geri adım atmasını bilendir. Yılmayan bir kişiliğe sahiptir. Hatasını kabul eden ve yeniden başlayandır. Babamdan miras aldığım “Her şey zamanında” ilkesine sadık kalandır.

İş hayatımın 55 yılını geride bırakıyorum. Bu yılların ışığında, iş dünyasında başarı olgusu ile ilgili tespitlerim;

*Heyecanla, aşırı güvenle, plan ve projeleri detaylı şekilde oturtmamış girişimcilerin başarısızlığına sıkça tanık oldum.

*Piyasayı iyice araştırmak ön şarttır. Yalnızca bugünü değil yarınları da tahmin etmek, değerlendirmek başarıyı uzun vadeli kılar.

*Başarılı kişiler fikirlerinde, planlarında iddialıdır ve onun üzerinde hesap edilebilecek bir riski göze alabilecek kadar cesurdurlar. Başarının devamında planlı ve bilinçli bir şekilde kontrol edilebilen riskleri almak yatar.

*Risk yönetimi adeta savaş sanatı gibidir. Riskin doğasındaki belirsizlikleri lehimize azaltmayı becermek gerekir. Sonuçlarını kontrol edemeyeceğimiz olası gelişmeleri azaltmak gayreti içinde olunmalıdır.

*Gereksiz risk hiçbir koşulda alınmamalıdır.

*Hedef ile ilgili açık ve net bir vizyon, insanı başarılı kılar ve risk kontrolünü kolaylaştırır.

*”Reislik bilgidedir” sözünü bir kez daha hatırlatayım. Evet bilgi güçtür. Başarı, kararların ve uygulamaların zemini olan işlenmiş bilginin fark yaratacak şekilde kullanımıdır. Bu fark rekabet dünyasında bu formülü uygulayanı öne çıkarır.

*Sürekli gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişime açık olanlar, uyum sağlayanlar, koşullarla birlikte değişen ve gelişenler başarının anahtarını ellerinden düşürmezler.

Goethe’nin ünlü sözü, “Yapabileceğiniz ya da yapabileceğinizi hayal ettiğiniz her ne ise başlayın yapmaya. Cesur olmanın kendi içinde bir dehası, gücü ve büyüsü vardır” ı anımsayarak ben de diyorum ki;

Başarı ilk adımın arkasında gizlenir. O adımı atmayan, atamayan başarının keyfini yaşayamaz!..

Bilişim Koleji

EN BAŞARILI OKULLAR

yorumunu bırak