Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

YÖK’ün hedefi dijital dönüşüm Projesi!

YÖK’ün hedefi dijital dönüşüm Projesi!

YÖK’ün hedefi dijital dönüşüm Projesi!

Göreve geldiği günden bu yana endüstri, yükseköğretimde uluslararasılaşma, sürdürülebilir kalkınma, bölgesel kalkınma, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, üniversite sıralaması. Bu sistemler gibi birçok projeyi hayata geçiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın 2019’daki ana hedefi dijital dönüşüm.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada dijital dönüşüme değinmişti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurarken iki başlığa önem verdiklerini ve bu alanların doğrudan kendisine bağlı ofisler arasına alındığını ifade ederek, bu ofislerden birinin Dijital Dönüşüm, diğerinin de İnsan Kaynakları Ofisi olduğunu kaydetti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu yılki başlığını aynı başlık altında belirlemiş olmasının isabetli bir tercih olduğuna değinen Erdoğan, Türkiye’nin, her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek için önce dijital dönüşümü tamamlamasının zorunlu olduğunu vurguladı.

AÇIK ERİŞİM SAĞLANACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç da törendeki konuşmasında üniversitelerde dijital çağa ayak uydurmak için yeni bir dönüşüm ve bununla ilgili olarak bilgiye ulaşımda dünya üniversitelerinin de çalışmalarını dikkate alarak ‘açık erişim’ çalışmaları yapılacağını dile getirdi. Bütün öğrencilerin belli bir düzeyde dijital okuryazarlığa sahip olmalarını istediklerine dikkat çeken Saraç, bu yıl üniversitelerde dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarının altını çizdi.

KALİTEYE ODAKLANILDI

Türk yükseköğretiminde kalite odaklı birçok ilki ve projeyi hayata geçirmiş “Yeni YÖK” olarak, 2019’da da “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi”ni ilk kez uygulamaya koyacağız.

HIZLA DÖNÜŞÜM

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dijital teknolojilerde gözlemlenen gelişmeler, toplumların önceki çağlara göre çok daha hızlı dönüşmesini gerekli kılmakta. Bu nedenle 21. yüzyılda kurum ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi hem teknoloji üretebilme hem de yeni teknolojilerle dönüşen süreçlere uyum sağlayabilme becerileriyle ilişkili. Toplumun gelişmesinde önemli rollerden birini üstlenen yükseköğretim kurumları da bu dönüşümün dışında tutulamaz. Bilakis dönüşümün öncüsü olmalı.

TEKNOLOJİYLE YETİŞİYORLAR

Yükseköğretimdeki gençler artık Z Kuşağı olarak adlandırılan, doğdukları andan itibaren dijital teknolojilerle yetişen bireyler. Yeni neslin yeni koşullara uygun eğitilmesi ve çağa uygun beceriler geliştirmesi çağın bir gerekliliği. Tüm bu nedenlerle eğitimde teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu için Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, Açık Eğitsel Kaynaklar, Yapay Zekâ, Bulut Bilişim, Veri Madenciliği gibi alanlarla ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerekmekte.

KÜRESEL REKABET SAĞLANACAK

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, insan odaklı bir yaklaşımla Türk yükseköğretimini 21. yüzyıl paradigmasına uygun, yerel özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlamakta. Öğretim elemanları, öğrenciler, öğrenme ortamları, araştırma ortamları, kurumsal süreçlerde ve öğrenme süreçlerinde dijital verilerin işlenmesi ve dijital karar destek sistemlerini kapsayan, tüm paydaş ve bileşenleriyle Türk yükseköğretiminin küresel rekabet gücünü artıracak bir dijital dönüşüm süreci planlanmakta.

En Başarılı Okullar

yorumunu bırak