Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

Son Dakika! MEB Teneffüs Süreleri Değişti?

Son Dakika! MEB Teneffüs Süreleri Değişti?

Teneffüs Süreleri Değişti mi?

İlköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olarak kalacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan süreler uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

"<yoastmark

Milli Eğitim bakanı müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin taleplerini dinleyen Erdoğan zil sürelerinin  kısa olması şikayetinin giderileceğini bildirdi. Erdoğan “torunlarım da aynı konudan muzdarip” diyerek öğrenclerin bu taleplerine destek verdi. Yeni eğitim öğretim döneminde bu sürenin 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarılacağının müjdesini verdi.

Bu düzenlemeyle öğrenciler büyük mutluluk yaşadılar.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu’nda yer alan teneffüs saatlerinin artmasına yönelik ilk uygulama yarıyıl tatilinden sonra Antalya’da değerlendirmeye alınmıştı. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı Okul 2023 Projesine göre 40 dakika ders 40 dakika teneffüs yapıldı.

İsteyen okulların katılacağı pilot uygulamada, 40 dakikalık teneffüslerde öğrenciler öğretmenleri eşliğinde spordan sanata, geleneksel oyunlardan model uçak yapımına çeşitli faaliyetlere katılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Vizyonu’nu tanıtırken ders arası saatleri artacak, ders saatleri azaltılacak.

‘MÜFREDAT İYİLEŞTİRİLECEK’
Okullarda müfredatın iyileştirileceğini de belirten Bakan Ziya Selçuk, “Müfredat; çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir.

Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır.

Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflemektedir.

Başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir” diye konuştu.

‘HEDEF, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ’

Bakan Ziya Selçuk, erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirileceğini söyleyerek şöyle devam etti:
“Bakanlık olarak hedefimiz; 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesidir.

Erken çocukluk eğitimi; çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir.

Bu dönemde sunulan tecrübelerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına etki etmesinin yanı sıra sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden.

bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağı olarak görülmektedir.

Bakanlık olarak bu bilinçten hareketle; şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır.

Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

Bu amaçları hayata geçirebilmek için ilkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak.

Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır.”

En Başarılı Okullar

yorumunu bırak