Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

Eba Seminer

8. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
9. Sanal Müze eğitimi etkinlikleri
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan
öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Okul tabanlı afet eğitimi
16. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

Eba Seminer

17. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
18. Okulda ilk yardım eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

yorumunu bırak