Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

MEB 2023-2024 eğitim yılında müfredatta önemli değişiklikler

MEB 2023-2024 eğitim yılında müfredatta önemli değişiklikler
MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında müfredatta önemli değişikliklere gitme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın ağırlığını ve yoğunluğunu azaltmak amacıyla derslerde sadeleştirmeye gidileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde okutulacak 9 yeni seçmeli ders müfredata eklenmiştir.

Bu dersler arasında Temel Hukuk, adab-ı muaşeret, afet bilinci, Türk sosyal hayatında aile gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, müfredatta yapılan bu güncelleme ile öğrencilere robotik kodlama ve yapay zeka gibi çağın gereksinimlerine uygun dersler de sunulmuştur.

MEB 2023-2024 eğitim yılında ortaokul ve liselerde müfredat değişikliğine gidiyor. 9 yeni seçmeli dersin müfredata eklendi.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, özellikle adab-ı muaşeret dersinin önemine vurgu yapmış. Aynı zamanda toplumsal etkileşim kurma becerisi kazandırması açısından olumlu bir adım olduğunu belirtmiştir. Yılmaz ayrıca, robotik kodlama ve yapay zeka derslerinin de geleceğin meslekleri açısından oldukça değerli olduğunu ifade etmiştir.

MEB 2023-2024 eğitim yılı kararlarıyla afet bilinci dersinin ise Türkiye’nin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan uzman, bu dersin deprem riskine karşı toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir.

MEB 2023-2024 eğitim yılı müfredat güncellemesi, uzmanlar tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirilmiştir. Ancak, öğrencilere daha fazla esneklik tanınması ve seçmeli derslerin sıkça değiştirilebilmesi önerisiyle birlikte planlama yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

MEB’in müfredat değişikliği kararı, eğitim alanındaki uzmanlar tarafından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle eklenen dersler arasında yer alan adab-ı muaşeret ve afet bilinci gibi konuların, öğrencilere hayatları boyunca işlerine yarayacak temel bilgiler kazandıracağı düşünülüyor. Adab-ı muaşeret dersi, öğrencilere sosyal ilişkilerde nezaket, etik kuralları, görgü kuralları gibi konularda donanım sağlayacakken, afet bilinci dersi ise Türkiye’nin deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında, öğrencilere acil durumlarda nasıl hareket edileceği konusunda kılavuzluk edecek.

Eğitim uzmanları, yeni eklenen derslerin öğrencilere geniş bir perspektif sunarak farklı beceriler kazanmalarına olanak tanıyacağını ve bu sayede gelecekteki meslek hayatlarına daha iyi hazırlanabileceklerini ifade ediyor. Bu değişiklikle birlikte, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinleşmeleri ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri teşvik ediliyor.

EN BAŞARILI OKULLAR

yorumunu bırak