Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

MEB geçici görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?

MEB geçici görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL kapsamında Deprem bölgesine geçici görevlendirme başvurusu bugün itibariyle başladı. MEB geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak.

MEB geçici görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları için duyuru yayımladı. Olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görev almak isteyen kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi için başvurular bugün itibariyle alınacak.

MEB GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.

“GÖREV YERLERİ DE VALİLİKLERCE BELİRLENECEK”

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL kapsamında 15 Şubat 2023 tarihli ve 122 sayılı OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin birinci fıkrasındaki, “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir” hükmüne istinaden, bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı.

MEBBİS modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleri ile başvuruda bulunabilecek, bu başvuruları uygun görülenlerin talepleri de valiliklerce Bakanlığa bildirilecek. Başvuruları uygun görülenlerin görevlendirmeleri, bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak ve il emrine geçici görevlendirilenlerin görev yerleri de valiliklerce belirlenecek.

EN BAŞARILI OKULLAR

yorumunu bırak